Emilia Lundberg

Publications

2007 - Till minnet av Södra Roslags tingsrätt, on civil litigation


2012/13 - Juridisk Tidskrift, on challenge of arbitration proceedings


2006/07 - Juridisk Tidskrift, on mergers and compulsory redemption of shares (Sw.
tvångsinlösen)


2004/05 - Juridisk Tidskrift, on arbitration and EUlaw


2001/02 - Juridisk Tidskrift, on time limits in arbitration


2000/01 - Juridisk Tidskrift, on arbitration


1999/01 - Juridisk Tidskrift, on arbitration Stockholm Arbitration Report 2004:2, on arbitration